Breadcrumbs

Facebook opslag fra Gunnar Kjerulf Poulsen

Submitted by admin on Tue, 21/02/2017 - 09:47

Kære Jægere
Jeg skriver fordi de af mine venner der er jægere siger, at de går på jagt for naturoplevelsens skyld. Derfor tænkte jeg at I måske lagde mærke til hvilke fugle der yngler i jeres jagtområder og hvor I ellers færdes.
Jeg er med i et projekt med at kortlægge Danmarks ynglefugle, så vi får et opdateret atlas ud af det. Vi har delt hele landet ind i 5x5 km kvadrater og projektet går så ud på at finde ud af hvilke fuglearter der yngler i hvert kvadrat. Der blev gennemført et lignende projekt i 70'erne og et i 90'erne og derfor er dette Atlas III.
I Helle området kommer der ikke mange ornitologer, men derfor er der jo alligevel et rigt fugleliv. Derfor vil jeg gerne bede dig tænke tilbage på de sidste 3 forår/somre og huske alle de fugleunger og teritoriehævdende fugle du husker.
Gå derefter ind på http://dofbasen.dk/atlas/kvadrat/BF63 og klik jer frem til lige præcis det kvadrat hvor I husker en ynglefugl og se om den er grøn når man trykker på "Artsliste" i venstre spalte.
Hvis ikke den er grøn vil jeg meget gerne have besked om hvad du har set, hvor og hvornår. Så vil jeg meget gerne skrive det ind i projektet.

Atlas III er noget vi laver sammen :-)